Privacy
Advies of telefonisch bestellen? Je kunt ons bereiken op 0541 - 217900
Inloggen
Winkelmandje

Privacy

Privacy

glg-nl-privacy-smallbanner-desktop

Privacy

Privacy

Privacyverklaring golimegreen.com


Golimegreen.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens


LimeGreen B.V.
Kleibultweg 35
7575 BM, Oldenzaal
info@Golimegreen.com
0541 - 217900 

2. Omgang met persoonsgegevens


Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Golimegreen.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken


Golimegreen.com verwerkt uw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naw-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• IP-adres
Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Golimegreen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?


Golimegreen.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
• je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Het afhandelen van klachten via onze website
• Golimegreen.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
• Golimegreen.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Registreren Mijn Account en Mijn Thuiswinkel
Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals de Mijn Account- en Mijn Thuiswinkel-omgeving) moet je zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door je gekozen gebruikersnaam en de door je opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Toegang Mijn Account en Mijn Thuiswinkel
Met ons portaal kunt je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Klachtenformulier, contactformulier en vragenformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een klachtenformulier en een contactformulier in te vullen, en om vragen te stellen via een vragenformulier. Hierbij wordt je gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over e-commercegerelateerde zaken, waaronder relevante wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, marktonderzoeken, gerelateerde producten en/of diensten van Golimegreen.com en van derden. je kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je zich kunt afmelden.
Ander contact
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:
• post;
• e-mail;
• social media;
• telefoon.

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?


Golimegreen.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

7. Delen van persoonsgegevens met derden


Golimegreen.com deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Golimegreen.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.
Met uw toestemming
Daarnaast verstrekt Golimegreen.com uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen na je te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken


Golimegreen.com gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Golimegreen.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je uw keuze aanpassen via de volgende pagina: www.golimegreen.com/cookie-informatie. Derden Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We gebruiken tevens een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website van Golimegreen.com gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy. Op de volgende pagina staat een overzicht van de cookies en daar kunt je ook uw keuze aanpassen: www.Golimegreen.com/cookie-informatie. De reeds geplaatste cookies kunt je verwijderen via uw browserinstellingen. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Golimegreen.com in te trekken. Ook kunt je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Golimegreen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?


Golimegreen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@Golimegreen.com.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

Duurzaam

We recyclen ons gras 100%

Verkoelend

LimeGreen® zorgt voor een verkoelende werking

Waterbesparend

Bespaar +/- 1608 liter water per m2 per jaar

 

 

 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20210917 05:52:59 PC11False0FalseTrue220102